Prinsesse Marie af Orleans

Mor til de uartige unger fra det gule palæ!

Bedstemor til eksdronning Anne af Rumænien.

Marie var en spændende, excentrisk dame, som gerne deltog i parforcejagt .
Kunstnerisk begavet maler og skulptør, elev af bl.a. Rodin.

Arving til den franske trone (såfremt franskmændene skulle ønske at vende tilbage til monarkiet igen).
I 1885 blev Marie gift med den danske prins Valdemar, søn af Europas svigerfar, og således blev Marie medlem af det danske kongehus og svigerinde til bl.a. prinsesse Dagmar, som siden blev zarina af Rusland.

Marie red på tyre. Hun var medlem af Københavns brandvæsen, og forlod gerne en kongelig fest for at slukke ildebrand.

Hun investerede en del af sin formue i ØK. Hun var nær ven med Herman Bang.

Hun levede i en spændende brydningstid i Danmarks historie, og trods sin anderledeshed, blev hun elsket og afholdt af det danske folk, som samlede ind til at sætte et pompøst mindesmærke for hende på Langelinie.

Screenshot